top of page

Zanim przyjdziesz na zabieg

ZAPOZNAJ SIĘ

Postaramy się, aby wizyta w naszych gabinetach przebiegła w komfortowej i przyjaznej  atmosferze.  I nawet, jeśli niektóre techniki są bolesne- robimy naprawdę tylko konieczne rzeczy, aby Ci pomóc.

Jeśli jakaś część zaplanowanej terapii jest dla Ciebie nieakceptowalna - masz prawo odmówić jej. Wtedy znajdziemy inną. Jesteśmy tu dla Ciebie. 

 

Prosimy o szczerość podczas wizyt. Tylko wtedy  będziemy mogli znaleźć odpowiednią dla Ciebie ścieżkę terapeutyczną.   

Jak przygotować się do wizyty u fizjoterapeuty

1.Przygotuj i zabierz ze sobą całą dokumentację medyczną i badania, które zostały wykonane w ostatnim czasie: USG (badanie ultrasonograficzne), RTG (rentgen), MRI (rezonans magnetyczny), TK (tomografię komputerową) itp.

2. Na terapię przyjdź w wygodnym stroju lub weź sobie strój sportowy na przebranie.

3. Zapraszamy do gabinetu 10 minut przed terapią, w celu uzupełnienia niezbędnych formularzy w przypadku pierwszej wizyty, przebrać się w wygodny strój lub skorzystać z toalety i być w pełni gotowym na terapię.

4. Zazwyczaj 24godz przed umówioną wizytą otrzymasz sms'a z przypomnieniem o wizycie . W przypadku chęci odwołania terminu wizyty Pacjent jest zobowiazany uczynić to na 24godz przez - telefonicznie lub przez sms. Brak informacji o odowłaniu / przesunięciu wizyty skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za wizytę w pełnej wysokości. 

Brak przypomnienia nie zwalnia z obowiązku odwołania wizyty. 

 Szanujmy wzajemnie swój czas. Wyjątkowe sytuacje losowe się zdarzają ale pamiętaj o tym, że z niewykorzystanego czasu Twojej terapii mógłby skorzystać inny pacjent z listy rezerwowej.​

5. Jakie formularze należy wypełnić i dlaczego:

-> Formularz zgody na przeprowadzenie terapii,

-> Formularz RODO

-> Formularze dedykowane terapii - hirudoterapii, terapii dna miednicy, igłowania suchego / akupunktury. 

-> Regulamin gabientu 

 

Do dokumentacji niezbędne jest podanie przez Pacjenta m.in numeru PESEL i adresu zamieszkania. Fizjoterapia to samodzielny zawód medyczny.

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty nałożony jest odgórnie NAKAZ prowadzenia dokumentacji w określony sposób, podobnie jak w przypadku lekarzy i stomatologów.

Pacjent ma prawo odmówić podania powyższych danych, niestety skutkuje to odmową wykonania zabiegu.

Linki do rozporządzeń Krajowej Izby Fizjoterapeutów:

https://kif.info.pl/rodo/

https://kif.info.pl/fizjoterapeuta-jest-obowiazany.../

Czego nie rób przed terapią:

1. Nie zatajaj celowo informacji o stanie swojego zdrowia przed fizjoterapeutą.

2. Na 2 godziny przed nie spożywaj obszernych posiłków, ponieważ podczas masażu rozpocznie się proces trawienia.

3. Nie stosuj maści, balsamów, olejków na okolicę, która będzie poddana zabiegowi.

4. Przed wizytą nie spożywaj środków przeciwbólowych oraz alkoholu.

5. Dzień przed wizytą nie wykonuj intensywnego treningu.

dotknąć
masaż

 Z czego składa się wizyta?

1. ZBIERANIE WYWIADU: zapytamy o cel wizyty, dolegliwości bólowe, promieniowanie bólu, wypadki komunikacyjne, urazy (w tym z dzieciństwa), blizny, przebyte operacje, porody (kiedy i jak się zakończyły), leki jakie zażywasz, aktywność fizyczną (jaką, od jak dawna i jak często uprawiasz), charakter wykonywanej pracy, tryb życia itp.

2. BADANIE FUNKCJONALNE(w zależności przebiegu wywiadu): badanie pulsu, badanie palpacyjne jamy brzusznej,  badanie osteopatyczne tkanek, sprawdzenie postawy, czucia powierzchownego, czucia głębokiego, odruchy, badanie ruchomości kręgosłupa, stawów, siły mięśniowej, testy diagnostyczne. Do badania będziesz musiał się rozebrać do bielizny.

3. PRZEDSTAWIENIE PLANU TERAPII: po dokładnym wywiadzie oraz badaniu omówimy wnioski oraz przedstawimy plan terapii.

4. TERAPIA – na pierwszej wizycie w zależności od ilości pozostałego czasu zostanie rozpoczęta terapia oraz  podane dodatkowe zalecenia. Każda terapia jest dostosowana indywidualnie do potrzeb Pacjenta.

PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY UROGINEKOLOGICZNEJ 

Pierwsza wizyta jest konsultacją diagnostyczną, na której ustalimy indywidualny plan terapii .

Podczas wizyty zostanie przeprowadzony szczegółowy wywiad oraz badanie funkcjonalne i manualne obejmujące całe ciało, włącznie ze strefą intymną.

 

Proszę o zabranie dotychczasowych badań diagnostycznych tj.:

-karta ciąży (jeśli jesteś w ciąży),

-badanie urodynamiczne,

-karty wypisowe ze szpitala,

-aktualne badanie krwi i ogólne moczu (jeśli takie posiadasz),

-badania obrazowe RTG, USG, MR, TC (jeśli takie posiadasz),

Czasem do pełnej diagnostyki będziemy potrzebować aktualnego badania ginekologicznego. 

 

Nie musisz golić miejsc intymnych. Jeśli już czujesz taką potrzebę, to zrób to dzień przed wizytą.

Przed wizytą odśwież/ umyj miejsca intymne, ponieważ będzie wykonywane badanie dopochwowe (w obu gabinetach możesz nawet wziąć prysznic). 

Przygotuj sobie odpowiedzi na pytania dotyczące miesiączek, oddawania moczu czy stolca, operacji ginekologicznych, jakości Twojego życia seksualnego, informacji dotyczących Twojej aktywności fizycznej itd.

 

Jeśli:

- jesteś w ciąży i chciałabyś sprawdzić jakość mięśni dna miednicy, opracować krocze by w jak największym możliwym stopniu zapobiec uszkodzeniom tkanek podczas porodu;

- jesteś w połogu i posiadasz blizny po porodzie siłami natury czy cesarskim cięciu i chciałabyś sprawdzić swoje dno miednicy;

- masz problemy uroginekologiczne a nigdy nie rodziłaś,

- cierpisz na bolesne współżycie, bolesne miesiączki, nietrzymanie moczu lub kału'

- masz inne dolegliwości nawet pochodzące z układu kostnego czy endokrynologicznego

zgłoś się jak najwcześniej na wizytę.

Im szybciej podejmiemy pracę nad poprawą jakości Twojego życia tym szybciej pomożesz sobie w regeneracji swojego ciała i ducha😊

masaż dłoni

REGULAMIN GABINETU SZTUKA ODNOWY

 1. Salon Urody SZTUKA ODNOWY  ul. Jana Kazimierza 21/1, Warszawa / pl. Defilad 1, Warszawa jest podmiotem świadczącym usługi rehabilitacyjne, z zakresu naturopatii i kosmetyki przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów.

 2. Pacjent/ Klient decydujący się na zabieg w Gabinecie SZTUKA ODNOWY obowiązkowo akceptuje regulamin Gabinetu oraz Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

 3. Gabinet SZTUKA ODNOWY nie świadczy usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

 4. Pacjent/ Klient umawia się na wizytę za pomocą: telefonu 505-700-202, 883058888, facebooka WWW.facebook.com/sztukaodnowy lub osobiście w Salonie.

 5. Pacjent/ Klient ma obowiązek rzetelnego wypełnienia Karty Pacjenta. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia, Pacjent/ Klient powinien odbyć konsultacje ze swoim lekarzem przed przystąpieniem do zabiegu. na wizytę diagnostyczną u fizjoterapeuty Pacjent zobowiązany jest posiadać dokumentację lekarską ( USG, RTG, TK, MR, wypis ze szpitala itp.)

 6. Pacjent/ Klient zgłaszając się na umówiony termin zabiegu ma obowiązek potwierdzić przybycie na wizytę w Rejestracji.

 7. Pacjent/Klient ma obowiązek zapisania lub poproszenia Recepcję o zanotowanie godziny i daty kolejnej wizyty. Gabinet SZTUKA ODNOWY  nie ma obowiązku przypominania o wizycie SMS-em. Zazwyczaj informacja wysyłana jest 24godz przed planowaną terapią. Jeśli Pacjnt nie odwoła / przesunie terminu wizyty z m.in 24godzinnym wyprzedzeniem zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wizytę w pełnej wysokości. Brak otrzymania przypomnienia nie zwalnia z obowiązku odwołania wizyty. 

 8. Dzieci poniżej 18 r. ż. lub osoby ubezwłasnowolnione mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun postanowi inaczej i wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.

 9. Pacjent/ Klient zobowiązany jest do punktualnego przybycia na wizytę. Gdy Pacjent/ Klient się spóźni, czas zabiegu zostanie skrócony o czas spóźnienia.

 10. Godzina podana podczas umawiania terminu wizyty NIE jest jednoznaczna z godzina rozpoczęcia terapii, może to wynikać z opóźnienia.

 11. Czas trwania zabiegu zależy od wybranej opcji terapii. Wykonujący zastrzega sobie prawo do skrócenia terapii jeśli uzna to za korzystne dla stanu pacjenta/ klienta.

 12. Pacjent/ Klient proszony jest o wyłączenie lub wyciszenie telefonu oraz innych urządzeń na czas trwania zabiegu.

 13. Gabinet SZTUKA ODNOWY nie odpowiada za rzeczy pozostawione w poczekalni.

 

PAKIETY ZABIEGOWE/VOUCHERY

 1. Pakiety zabiegowe/ vouchery są imienne. Z danego pakietu może korzystać tylko jedna osoba, na której nazwisko jest wypisany pakiet. Pakiet jest przypisany do Pacjenta/ Klient a nie do terapeuty.

 2. Pakiety obowiązują wyłącznie po opłaceniu z góry przy pierwszej wizycie. Płatność może zostać rozłożona na II raty. II rata płatna przed pierwszym zabiegiem drugiej części pakietu.

 3. Gabinet nie zwraca pieniędzy za wykupiony pakiet. Pacjent/ Klient może zmienić wykupiony zabieg na inny, jeśli kwoty pokrywają się lub za dopłatą.

 4. Każdy zabieg z pakietu może zostać odwołany/ przełożony  prze Pacjent/ Klienta na inny termin tylko po wcześniejszym* poinformowaniu Gabinetu SZTUKA ODNOWY.

*Odwołanie zabiegu możliwe jest z 12-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem telefonu, fb, lub osobiście w Salonie (w czasie pracy Salonu od poniedziałku do piątku, wizyty poniedziałkowe należy odwoływać przed weekendem).

 1. W przypadku nie odwołania, zbyt późnego odwołania lub nie zjawienia się na umówiony zabieg bez wcześniejszego odwołania ( lub poinformuje o nieobecności po  umówionej godzinie, na która powinien się pojawić w salonie) zabieg uważa się za wykonany.

 2. Pacjent/Klient ma obowiązek zapisania lub poproszenia Recepcję o zanotowanie godziny i daty kolejnej wizyty. Gabinet SZTUKA ODNOWY  nie ma obowiązku przypominania o wizycie SMS-em.

 3. Pakiet wizyt ma ważność 12 miesięcy od daty zakupu , po tym czasie przepada jego ważność, środki zostaną uznane za wykorzystane.

 4. Voucher prezentowy ma ważność przez 6 miesięcy od daty zakupu, po tym czasie przepada jego ważność bez możliwości zwrotu pieniędzy. Koszt vouchera zgodny jest z cennikiem. W obowiązku Pacjenta/Klienta jest dopilnowanie aby ODPOWIEDNIO WCZEŚNIE skontaktować się z Gabinetem SZTUKA ODNOWY w celu ustalenia terminu wizyty przed upływem ważności vouchera.

WIZYTY

 1. Jeśli Pacjent/Klient, pomimo poinformowania przez personel  Gabinetu SZTUKA ODNOWY o możliwych powikłaniach po wykonaniu zabiegu, decyduje się na zabieg, gabinet nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje ( np. kilkudniowy ból miejsca opracowanego na terapii, siniaki, krwiaki, opuchlizna itp.)

 2. Gabinet SZTUKA ODNOWY zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania zabiegu Pacjentowi/Klientowi z aktywnymi infekcjami (przeziębnie, katar, alergia) oraz osoba nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających. W razie przybycia na wizytę w w.w. stanie zabieg się nie odbędzie, a Pacjent/Klient zostanie obciążony kosztami wizyty.

 3. Każdy zabieg może zostać odwołany/ przełożony  prze Pacjent/ Klienta na inny termin tylko po wcześniejszym* poinformowaniu Salon Urody SZTUKA ODNOWY. Gdy Pacjent/Klient nie zjawi się na umówiony zabieg ( lub poinformuje o nieobecności po  umówionej godzinie, na która powinien się pojawić w salonie) bez wcześniejszego odwołania, zabieg uważa się za wykonany.

*Odwołanie zabiegu możliwe jest z 12-godzinnym wyprzedzeniem za pośrednictwem telefonu (w godzinach pracy Salonu) lub osobiście w Salonie.

 1. W przypadku nie odwołania lub zbyt późnego odwołania Pacjent/Klient podczas kolejnej wizyty zobligowany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50%  wartości zabiegu, na który nie dotarł.  W przypadku powtarzania się podobnych sytuacji Pacjent/klient zostanie wykreślony z zapisu wizyt. Odwołanie zabiegu możliwe jest w godzinach pracy Salonu od poniedziałku do piątku, za pomocą telefonu pod nr 883058888 lub 505700202 (wiadomość głosowa, sms), lub za pomocą fb.  

 2. Pacjent/Klient powinien niezwłocznie poinformować, jeśli podczas zabiegu poczuje się słabo albo jego samopoczucie wzbudzi w nim lęk.

 3. Kolejne terminy wizyty w Salonie SZTUKA ODNOWY  ustalane są wg informacji przekazanej przez osobę wykonującą zabieg.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

 1. W związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych Gabinet SZTUKA ODNOWY prowadzi dokumentację medyczną Pacjenta. Dokumentacja będzie sporządzona w języku polskim.

 2. Tryb, warunki prowadzenia dokumentacji oraz sposób jej udostępniania osobą trzecim określają właściwe przepisy.

 3. Sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii dokumentacji medycznej ich wydanie następuje za pokwitowaniem, na koszt wnioskodawcy.

 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Salon Urody SZTUKA ODNOWY Katarzyna Łapacz ul. Jana Kazimierza 21/1, 01-248 Warszawa. Pacjent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych w Salonie.

 2. podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku, gdy Pacjent/Klient nie poda swoich danych, salon ma prawo odmówić wykonania zabiegu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Pacjenta/Klienta. Pacjent/Klienta ma prawo do wycofania zgodny w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Salon Urody SZTUKA ODNOWY nie udostępnia ani nie przekazuje zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Pacjent/Klient ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

ZGODY PACJENTA

 1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących oraz informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sms, e-mail) w celu otrzymania informacji o terminie wizyty, jego zmianie lub odwołaniu wizyty.

 2. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych oraz usługach i innych informacji handlowych za pomocą komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności wiadomości sms oraz e-mail.

 3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń w celach handlowych i marketingowych.

bottom of page